telefoonnummer psycholoog leeuwarden 06 - 2393 9188
e-mailadres psycholoog leeuwarden info@psycholoogleeuwarden.com
psychologe in centrum Leeuwarden Jacob Catsplein 1, Leeuwarden
psycholoog Leeuwarden

Faalangstreductietraining - Psycholoog Leeuwarden

Een training voor kinderen en jongeren van 10 tot en met 18 jaar.


Faalangst

Faalangst is de angst om fouten te maken of iets niet goed te doen in situaties waarin er een beoordeling plaatsvindt of wanneer iemand zichzelf beoordeeld. De angst om te mislukken en niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen van anderen of jezelf. Faalangstige kinderen en jongeren denken vanuit een negatief zelfbeeld; ‘ik ben dom’, ‘ik kan dit niet’, ‘ik ben niet leuk’. Door de angst presteert het kind/de jongere vaak beneden het niveau en wordt het dagelijkse leven beïnvloed.
Kinderen en jongeren die faalangstig zijn kunnen een divers gedragsbeeld laten zien. Van stil en teruggetrokken gedrag tot grensoverschrijdend, agressief en clownesk gedrag.


Drie soorten faalangst

Er zijn drie soorten faalangst te onderscheiden. De eerste en bekendste is de cognitieve faalangst. Deze angst wordt ervaren bij het maken van toetsen, tijdens het leren van woorden, teksten, formules en theorieën. De tweede is sociale faalangst. Deze angst wordt ervaren in sociale contacten, zoals op school, tijdens feesten, in vriendschappen en bij presentaties voor de klas. De derde vorm is motorische faalangst. Deze angst heeft te maken met alles waarbij spieren worden gebruikt en waarbij wordt bewogen, zoals bij gymnastiek, bij het werken met machines bij techniek, bij handenarbeid en bij het maken van een tekening.


Signalen en kenmerken van faalangst:

 • Veel behoefte aan feedback
 • Vaak een negatief zelfbeeld
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Weinig vertrouwen in anderen
 • Sterke reactie op negatieve feedback
 • Perfectionisme
 • Vermijden van prestaties (vaak ziek bij een toets, spijbelen, spieken)
 • Onzeker bij nieuwe opdrachten
 • Durven vaak geen vragen te stellen
 • Piekeren
 • Durven iemand niet recht aan te kijken
 • Negatieve studiehouding
 • Halen vaak veel slechte resultaten
 • Stellen vaak veel vragen tijdens toetsen
 • Ze denken dat anderen hen stom/dom vinden
 • Hoge, snelle, oppervlakkige ademhaling wat kan overgaan in hyperventilatie
 • Lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, hartkloppingen, zweten, trillen etc.


Faalangstreductietraining

De faalangstreductietraining die door Psycholoog Leeuwarden wordt gegeven, wordt afgestemd op de behoefte van het kind/de jongere en wordt gegeven in een één op één situatie. Tijdens het intakegesprek wordt bekeken welke onderwerpen van belang zijn om de faalangst van het kind/de jongere te reduceren. Indien nodig kunnen doelen tijdens de training worden bijgesteld. Er vindt begeleiding op maat plaats. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn o.a.: wat is faalangst, wanneer heb ik last van faalangst, helpende en niet helpende gedachten, fouten maken mag, doelen stellen, emoties en gevoelens, ademhaling- en ontspanningsoefeningen, voor jezelf opkomen, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Aan het eind van iedere sessie krijgt het kind/de jongere een opdracht, gezien er thuis ook geoefend moet worden om een goed resultaat te behalen.

Groepstraining mogelijk. Neem vrijblijvend contact op.


Voor wie?

De faalangstreductietraining is voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar die last hebben van signalen en kenmerken van faalangst en hier beter mee om willen leren gaan en technieken willen aanleren om faalangst te verminderen.
Tevens is deze training geschikt voor jongeren die last hebben van examenvrees.


Hoe vaak?

De faalangstreductietraining omvat 8 tot 12 sessies (afhankelijk van de onderwerpen die behandeld worden) van 50 minuten voor het kind/de jongere. Voorafgaand is er een intakegesprek met het kind/de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) samen, waarin besproken wordt wat de motivatie van het kind/de jongere is om deel te nemen aan de training en de doelen waaraan gewerkt zou kunnen worden. Na afloop is er met het kind/de jongere en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) samen een evaluatiegesprek, waarin wordt teruggekeken op de ervaringen van de training.


Waar?

Psycholoog Leeuwarden komt bij het kind/de jongere thuis.


Kosten

Zie tarieven en vergoedingen.

 
NFG-geregistreerd
Ma t/m vr van 9u-18u
Geen wachtlijst
Ook bij u thuis

Heeft u nog vragen?

psycholoog Leeuwarden contact

Psycholoog Leeuwarden is aangesloten bij:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg vereniging eerstelijnspsychologen

Deel mijn website: