telefoonnummer psycholoog leeuwarden 06 - 2393 9188
e-mailadres psycholoog leeuwarden info@psycholoogleeuwarden.com
psychologe in centrum Leeuwarden Jacob Catsplein 1, Leeuwarden
psycholoog Leeuwarden

Training Zelf Plannen

Een individuele training voor jongeren met AD(H)D van 12 tot 18 jaar.
 

Zelf plannen

Jongeren met AD(H)D laten tekorten zien in het executief functioneren. Dit houdt in dat zij problemen ervaren met het doelgericht uitvoeren van taken en alles wat daarvoor nodig is, zoals plannen, structureren, organiseren, focussen, zelfmonitoring en het onder controle houden van impulsen. De training Zelf plannen is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en is een bewezen effectieve* methode om jongeren met AD(H)D plannings- en organisatievaardigheden aan te leren en hun executief functioneren te verbeteren. In de training leert de jongere bijvoorbeeld om het schoolwerk beter te plannen en te organiseren. Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn: hoe de jongere het huiswerk handiger kan inplannen, hoe de jongere minder wordt afgeleid tijdens het huiswerk of in de klas, hoe de jongere handig gebruik maakt van een agenda en hoe de jongere handig een probleem kan oplossen.

*Uit grootschalig onderzoek, gesubsidieerd door ZonMW, bleek dat Zelf plannen een significant positief effect heeft op zowel ADHD-symptomen en bijkomende symptomen als op planningsvaardigheden. Opvallend was het hoge aantal jongeren dat de training afrondde: 97%.


Voor wie?

De training Zelf plannen is voor jongeren met AD(H)D in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die problemen ervaren met plannen en organiseren. De diagnose AD(H)D is niet vereist om te kunnen deelnemen aan de training.


Hoe vaak?

De training Zelf plannen omvat 8 individuele sessies voor de jongere en 2 sessies voor de ouders/verzorgers van 50 minuten. Daarnaast is het mogelijk om een extra sessie over de aanpak van sociale problemen te volgen, zowel voor de ouders als voor de jongere. Voor de jongere is dit gericht op relaties met ouders, broers/zussen, vrienden en leerkrachten en voor de ouders/verzorgers is dit gericht op positieve communicatie met de jongere. Tevens is het mogelijk om een boostersessie te volgen om de generalisatie te bevorderen.
Voorafgaand aan de training is er een intakegesprek met de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) samen. Na afloop is er een evaluatiegesprek. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats met de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) samen.


Waar?

Psycholoog Leeuwarden komt bij het kind/de jongere thuis.


Kosten

Zie tarieven en vergoedingen.

 
NFG-geregistreerd
Ma t/m vr van 9u-18u
Geen wachtlijst
Ook bij u thuis

Heeft u nog vragen?

psycholoog Leeuwarden contact

Psycholoog Leeuwarden is aangesloten bij:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg vereniging eerstelijnspsychologen

Deel mijn website: