telefoonnummer psycholoog leeuwarden 06 - 2393 9188
e-mailadres psycholoog leeuwarden info@psycholoogleeuwarden.com
psychologe in centrum Leeuwarden Jacob Catsplein 1, Leeuwarden
psycholoog Leeuwarden

Zelfbeeldtraining

Een individuele training voor kinderen en jongeren van 8 tot en met 18 jaar.


Het zelfbeeld

Het zelfbeeld is het beeld wat iemand van zichzelf heeft. Het zelfbeeld vormt zich in de loop van het leven en wordt gevormd door wat iemand meemaakt. Het zelfbeeld is van belang hoe iemand denkt over zichzelf. Dit kan positief of negatief zijn.


Negatief zelfbeeld

Kinderen of jongeren die een negatief zelfbeeld hebben, kunnen hier in het dagelijks leven veel hinder van ondervinden. Ze kunnen bijvoorbeeld denken dat ze niet de moeite waard zijn, er niet bij horen, dom of lelijk zijn. Ze zijn bijna altijd ontevreden over zichzelf. Daardoor zitten ze niet lekker in hun vel, hebben ze weinig zelfvertrouwen en zijn ze onzeker, waardoor ze dingen niet meer doen of durven te doen. Hoe een kind of een jongere over zichzelf denkt, bepaald dus in belangrijke mate zijn of haar gedrag. Door de zelfbeeldtraining is het mogelijk om het negatieve zelfbeeld om te buigen naar een positiever zelfbeeld.

Signalen en kenmerken van een negatief zelfbeeld:
 • Voortdurend op zoek naar waardering van anderen
 • Onderwaardering van dingen die goed gaan
 • Overwaardering van dingen die fout gaan
 • Tegen andere mensen opkijken
 • Zeer gevoelig voor kritiek
 • Jezelf bekritiseren
 • Niet trots zijn opjezelf
 • Het gevoel hebben altijd tekort te schieten
 • Het gevoel hebben niets goed te kunnen doen
 • Het gevoel hebben dat je niets kan
 • De gedachte dat anderen belangrijker zijn dan jezelf
 • De gedachte dat anderen beter zijn dan jezelf
 • Depressieve gevoelens


Zelfbeeldtraining

In de zelfbeeldtraining leren kinderen en jongeren om positiever naar zichzelf en de wereld te kijken door middel van een cognitief-gedragstherapeutische behandeltechniek. Samen met de psycholoog wordt gewerkt aan het zelfbeeld aan de hand van opdrachten. Positieve gedachten worden herhaaldelijk opgeroepen, waardoor deze toegankelijker worden gemaakt. Hiervoor wordt gewerkt met imaginatie (voorstellingsvermogen), zelfspraak, lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en muziek. Uiteindelijk worden deze inmiddels meer toegankelijke positieve gedachten geassocieerd met situaties die normaal gesproken juist negatieve gedachten oproepen. Om zo ook tijdens moeilijke situaties, met behulp van de geoefende technieken, een positief zelfbeeld te behouden. Aan het eind van iedere sessie krijgt het kind/de jongere een opdracht, gezien er thuis ook geoefend moet worden om een goed resultaat te behalen.


Voor wie?

De individuele zelfbeeldtraining is voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar met een negatief zelfbeeld die daardoor gehinderd worden in hun dagelijks functioneren.


Hoe vaak?

De zelfbeeldtraining omvat 7 sessies van 50 minuten voor het kind/de jongere en een optionele ouder/verzorgersessie indien er weinig tot geen contact is geweest met de ouder(s)/verzorger(s). Voorafgaand is er een intakegesprek met het kind/de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) samen, waarin besproken wordt wat de motivatie van het kind/de jongere is om deel te nemen aan de training en de doelen waaraan gewerkt zou kunnen worden. Na afloop is er met het kind/de jongere en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) samen een evaluatiegesprek, waarin wordt teruggekeken op de ervaringen van de training.


Waar?

Psycholoog Leeuwarden komt bij het kind/de jongere thuis.


Kosten

Zie tarieven en vergoedingen.
 
NFG-geregistreerd
Ma t/m vr van 9u-18u
Geen wachtlijst
Ook bij u thuis

Heeft u nog vragen?

psycholoog Leeuwarden contact

Psycholoog Leeuwarden is aangesloten bij:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg vereniging eerstelijnspsychologen

Deel mijn website: